Adatvédelmi tájékoztató

Az Üzlet-Infó.hu B2B Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével
kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések
teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése
érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt
személyes adatait.
Az adatkezelő címe: Üzlet-Infó.hu B2B Kft., 9024 Győr, Kálvária út 55.
Az adatkezelő elérhetősége: 96 / 524-797; webshop@cowiecomputer.eu
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az
általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés
teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Az Üzlet-Infó.hu B2B Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
– Termékek kiszállításhoz igénybe vett külső partner
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését
követően 60 napon belül törlésre kerülnek.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Tel: 96 / 524-797; e-mail: info@cowiecomputer.hu

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház
oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes
adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek
módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben
kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon
belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a
tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik
a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai
védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.