Általános szerződési feltételek

EZ TARTALMAZZA A FELHASZNÁLÁSSAL, MEGRENDELÉS, ELÁLLÁS, SZÁLLÍTÁS, FIZETÉS ÉS GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. WEBÁRUHÁZ, SZERZŐDŐ FELEK
1.1. A COWIE COMPUTER WEBÁRUHÁZAT („WEBÁRUHÁZ”) AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B SZOLGÁLTATÓ ÉS
KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (SZÉKHELY: 9027 GYŐR, BUDAI ÚT 20/; CÉGJEGYZÉKSZÁM:
08 09 026227;ADÓSZÁM: 24903945-2-08) A HTTP://WWW.COWIECOMPUTER.EU CÍMEN ELÉRHETŐ HONLAPJÁN
(„HONLAP”) ÜZEMELTETI A COWIE COMPUTER ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉKEK INTERNETEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ
ÉRTÉKESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN.
1.2. A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSE ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSNAK MINŐSÜL. A WEBÁRUHÁZ
IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEKET, VALAMINT A ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. ÉS A VÁSÁRLÓK JOGAIT,
KÖTELEZETTSÉGEIT A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK („ÁSZF”) HATÁROZZÁK MEG.
2.1. A WEBÁRUHÁZBÓL CSAK REGISZTRÁLT VÁSÁRLÓK („VÁSÁRLÓK”) RENDELHETNEK MEG TERMÉKEKET.
2.2. A WEBÁRUHÁZBA A HONLAPON LEHET REGISZTRÁLNI, EHHEZ A VÁSÁRLÓNAK A KÖVETKEZŐ ADATOKAT KELL
MEGADNIA: VEZETÉKNEVÉT ÉS KERESZTNEVÉT, E-MAIL CÍMÉT, TELEFONSZÁMÁT, LAKCÍMÉT. A VÁSÁRLÓ
MEGADHAT ÖNKÉNTESEN KIEGÉSZÍTŐ CÍMADATOKAT ÉS FAXSZÁMOT IS. CÉG NEVÉRE KIÁLLÍTANDÓ SZÁMLA
ESETÉBEN A CÉGNEVET IS FEL KELL TÜNTETNI A SZÁMLÁZÁSI ADATOKNÁL. A REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN AZONNAL
ELKÉSZÜL A VÁSÁRLÓ SZEMÉLYES FIÓKJA, ENNEK MEGTÖRTÉNTÉRŐL ÉRTESÍTŐT KAP AZ ÁLTALA MEGADOTT E-MAIL
2.3. A VÁSÁRLÓ A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT ADATAIT BÁRMIKOR MÓDOSÍTHATJA.
2.4. A VÁSÁRLÓ SZEMÉLYES FIÓKJÁNAK TÖRLÉSÉT A WEBSHOP@COWIECOMPUTER.EU CÍMRE KÜLDÖTT
ELEKTRONIKUS LEVÉLBEN KÉRHETI. AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. KÉT MUNKANAPON BELÜL TÖRLI A VÁSÁRLÓ
SZEMÉLYES FIÓKJÁT, ENNEK MEGTÖRTÉNTÉRŐL VISSZAIGAZOLÁST KÜLD A VÁSÁRLÓ ÁLTAL MEGADOTT E-MAIL CÍMRE.
3. A WEBÁRUHÁZBAN FELTÜNTETETT TERMÉKEK ÁRA
3.1. A VÁSÁRLÓ A WEBÁRUHÁZ AKTUÁLIS TERMÉKKÍNÁLATÁBAN SZEREPLŐ TERMÉKEKET („TERMÉK” VAGY
„TERMÉKEK”) RENDELHETI MEG A ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT.-TŐL.
3.2. A TERMÉKEKNÉL FELTÜNTETÉSRE KERÜLNEK AZOK LÉNYEGES JELLEMZŐI, CIKKSZÁMUK, RÖVID LEÍRÁSUK ÉS
AZ, HOGY AKTUÁLISAN ELÉRHETŐEK-E A RAKTÁRBÓL. A WEBÁRUHÁZBÓL CSAK ELÉRHETŐKÉNT MEGJELÖLT
TERMÉKEKET LEHET MEGRENDELNI.
3.3. A TERMÉKEK MELLETT AZ ADOTT IDŐPONTBAN ÉRVÉNYES BRUTTÓ ÁR IS SZEREPEL, AMELY VÉGSŐ FOGYASZTÓI
ÁRNAK TEKINTENDŐ. A TERMÉKEK RÉSZLETES ISMERTETÉSÉNÉL A NETTÓ ÁR IS FELTÜNTETÉSRE KERÜL.
3.4. AZ ÁRKEDVEZMÉNNYEL FORGALMAZOTT TERMÉKEK ESETÉBEN AZ ÁRKEDVEZMÉNY TÉNYE ÉS SZÁZALÉKOS
MÉRTÉKE KERÜL FELTÜNTETÉSRE. A TERMÉKEK RÉSZLETES ISMERTETÉSÉNÉL AZ EREDETI BRUTTÓ ÁR IS SZEREPEL.
3.5. A TERMÉKEK ÁRAINAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ JOGOT AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. FENNTARTJA
AZZAL, HOGY AZ ÁRVÁLTOZTATÁS A WEBÁRUHÁZBAN VALÓ MEGJELENÉSSEL EGYIDEJŰLEG VÁLIK HATÁLYOSSÁ. AZ
ÁRVÁLTOZTATÁS NEM BEFOLYÁSOLJA A HATÁLYBA LÉPÉST MEGELŐZŐEN MEGRENDELT TERMÉKEK ÁRÁT.
3.6. AMENNYIBEN AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. MINDEN GONDOSSÁGA ELLENÉRE HIBÁS ÁR KERÜL A
WEBÁRUHÁZ FELÜLETÉRE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NYILVÁNVALÓAN TÉVES, ÍGY PÉLDÁUL A TERMÉK KÖZISMERT,
ÁLTALÁNOSAN ELFOGADOTT VAGY BECSÜLT ÁRÁTÓL JELENTŐSEN ELTÉRŐ, ESETLEG RENDSZERHIBA MIATT MEGJELENŐ 0
FT-OS VAGY 1 FT-OS ÁRRA, AKKOR AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. NEM KÖTELES A TERMÉKET HIBÁS ÁRON
SZÁLLÍTANI, HANEM JOGOSULT FELAJÁNLANI A HELYES ÁRON TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁST. A HELYES ÁR ISMERETÉBEN, A
HELYES ÁRRÓL TÖRTÉNŐ TUDOMÁSSZERZÉSTŐL SZÁMÍTVA 14 (TIZENNÉGY) NAPON BELÜL, A VÁSÁRLÓ ELÁLLHAT
VÁSÁRLÁSI SZÁNDÉKÁTÓL VAGY MEGVÁSÁROLHATJA A TERMÉKET.
3.7. AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. RENDSZERESEN FRISSÍTI A WEBÁRUHÁZBAN A TERMÉKEKET ÁBRÁZOLÓ
KÉPEKET, UGYANAKKOR ELŐFORDULHAT, HOGY AZOK AKTUÁLIS CSOMAGOLÁSA A WEBÁRUHÁZBAN LÁTHATÓ
CSOMAGOLÁSTÓL ELTÉR. AZ ILYEN JELLEGŰ KÜLSŐDLEGES ELTÉRÉSEKÉRT AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. NEM VÁLLAL
4.1. A VÁSÁRLÓ A WEBÁRUHÁZ MEGFELELŐ FELÜLETEINEK HASZNÁLATÁVAL VÁLASZTHATJA KI A MEGRENDELNI
KÍVÁNT TERMÉKEKET ÉS HATÁROZHATJA MEG AZOK MENNYISÉGÉT („MEGRENDELT TERMÉKEK”).
4.2. A MEGRENDELT TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSA KIZÁRÓLAG MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN LEHETSÉGES. A
MEGRENDELÉS FOLYAMATA SORÁN A VÁSÁRLÓNAK MEG KELL ADNIA AZT A SZÁLLÍTÁSI CÍMET, AMELYEN A
MEGRENDELT TERMÉKEKET ÁT KÍVÁNJA VENNI. MEGRENDELÉSENKÉNT CSAK EGY SZÁLLÍTÁSI CÍM ADHATÓ MEG.
4.3. A MEGRENDELT TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA KAPCSÁN AZ ÁTVÉTELÉRE JOGOSULT SZEMÉLYKÉNT A SZÁLLÍTÁSI
CÍMBEN MEGADOTTON TÚL TOVÁBBI SZEMÉLYEKET, VALAMINT A SZÁLLÍTÁSI IDEJÉRE ÉS MÓDJÁRA VONATKOZÓ
EGYÉNI IGÉNYEKET IS MEGJELÖLHET A VÁSÁRLÓ. EZEN IGÉNYEKET AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. TOVÁBBÍTJA A
KISZÁLLÍTÁST VÉGZŐ PARTNERE FELÉ, DE TELJESÍTÉSÜKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.
4.4. A VÁSÁRLÓ KIVÁLASZTJA A FIZETÉSI MÓDOT, AZ ALÁBBI KÉT LEHETŐSÉG KÖZÜL.
A) UTÁNVÉTEL SORÁN TÖRTÉNŐ FIZETÉS: A MEGRENDELT TERMÉKEK VÉTELÁRA ÉS A 7.4 PONT
SZERINTI SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG KIEGYENLÍTÉSE, A KISZÁLLÍTÁST VÉGZŐ FUTÁRSZOLGÁLAT VAGY A
SZOLGÁLTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ PARTNEREI ÁLTAL TÖRTÉNŐ 7.2 PONT SZERINTI BESZEDÉS SORÁN, A
MEGRENDELT TERMÉKEK A KISZÁLLÍTÓ ÁLTALI KÉZBESÍTÉSÉT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐEN. A BESZEDETT
ÖSSZEGET AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT RÉSZÉRE A KISZÁLLÍTÁSÉRT FELELŐS FUTÁRSZOLGÁLAT JUTTATJA EL.
B) ELŐRE UTALÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS: A MEGRENDELT TERMÉKEK VÉTELÁRA ÉS A 7.4 PONT SZERINTI
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG KIEGYENLÍTÉSE A TERMÉK KISZÁLLÍTÁSA ELŐTT, AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. ÁLTAL
KIÁLLÍTOTT SZÁMLA ALAPJÁN BANKI ÁTUTALÁSSAL TÖRTÉNIK. AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. A SZÁMLÁT A
VEVŐ ÁLATL MEGADOTT E-MAIL CÍMRE KÜLDI KI.
C) ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS: A MEGRENDELT TERMÉKEK VÉTELÁRA ÉS A 7.4 PONT SZERINTI
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG KIEGYENLÍTÉSE, AZ OTP BANK ONLINE ÜZEMMÓDÚ VIRTUÁLIS ELEKTRONIKUS
KÁRTYAELFOGADÓ TERMINÁL (VPOS TERMINÁL) HASZNÁLATÁT LEHETŐVÉ TÉVŐ WEBOLDALÁN („INTERNETES
FIZETŐFELÜLET”) KERESZTÜL.
4.5. A VÁSÁRLÓ A FIZETÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSÁT KÖVETŐEN, A MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSÉVEL VÉGLEGESÍTI
MEGRENDELÉSÉT („MEGRENDELÉS”). A MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSÉNEK ELŐFELTÉTELE, HOGY A VÁSÁRLÓ
ELFOGADJA A JELEN ÁSZF RENDELKEZÉSEIT. A MEGRENDELÉSSEL A VÁSÁRLÓ HOZZÁJÁRUL, HOGY A SZERZŐDÉS
TELJESÍTÉSE ÉS ANNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. TOVÁBBÍTSA A
KISZÁLLÍTÁST VÉGZŐ PARTNERE FELÉ A VÁSÁRLÓ NEVÉT, A MEGJELÖLT SZÁLLÍTÁSI CÍMET, A MEGRENDELÉS
AZONOSÍTÓJÁT ÉS ÖSSZEGÉT, A VÁSÁRLÓ REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT MOBILTELEFONSZÁMÁT ÉS E-MAIL CÍMÉT.
4.6. A MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSÉRŐL AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. VISSZAIGAZOLÓ E-MAILT KÜLD A VÁSÁRLÓ
ÁLTAL MEGADOTT ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍMRE, LEGKÉSŐBB 1 (EGY) ÓRÁN BELÜL. EBBEN AZ ELEKTRONIKUS
LEVÉLBEN TALÁLHATÓ A MEGRENDELÉS EGYEDI AZONOSÍTÓJA. A VISSZAIGAZOLÓ E-MAIL EGYBEN A MEGRENDELÉS
ELFOGADÁSÁNAK MINŐSÜL, AMELY A 4.7 ÉS 5.1 PONTOKBAN FOGLALTAK SZERINT VÁLIK HATÁLYOSSÁ, KIVÉVE
ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ESETÉN (LÁSD 4.8. PONT).
4.7. AMENNYIBEN A VÁSÁRLÓ A MEGRENDELÉST LEADTA ÉS ERRŐL A VISSZAIGAZOLÁS IS MEGÉRKEZETT SZÁMÁRA
E-MAILBEN VALAMELY MUNKANAPON, ÚGY A VÁSÁRLÓNAK UGYANAZON A MUNKANAPON 8:00-TÓL 16:00 ÓRÁIG
MÉG LEHETŐSÉGE VAN VISSZAVONNI MEGRENDELÉSÉT. A MEGRENDELÉS VISSZAVONÁSÁT A +36 29 889-894-AS
TELEFONSZÁMON KEZDEMÉNYEZHETI A VÁSÁRLÓ, A MEGRENDELÉS AZONOSÍTÓJÁNAK EGYIDEJŰ MEGADÁSÁVAL. A
MEGRENDELÉS VISSZAVONÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL A VÁSÁRLÓ UGYANCSAK VISSZAIGAZOLÓ E-MAILT KAP A
TELEFONHÍVÁST KÖVETŐ LEGKÉSŐBB 1 (EGY) ÓRÁN BELÜL.
4.8. ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ESETÉN AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. VISSZAIGAZOLÓ E-MAILJE A
MEGRENDELÉS HATÁLYOS ELFOGADÁSÁNAK MINŐSÜL. ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ESETÉN A MEGRENDELÉS 4.7
PONT SZERINTI VISSZAVONÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, DE A VÁSÁRLÓ ÉLHET ELÁLLÁSI JOGÁVAL A 8. PONTBAN
FOGLALTNAK MEGFELELŐEN.
5. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, JELLEMZŐI
5.1. AMENNYIBEN A MEGRENDELÉS A 4.7 PONT SZERINT NEM KERÜLT VISSZAVONÁSRA, A 4.6 PONTBAN
MEGHATÁROZOTT ÍRÁSBELI MEGERŐSÍTÉS HATÁLYOSSÁ VÁLIK ÉS SZERZŐDÉS („SZERZŐDÉS”) JÖN LÉTRE A
MEGRENDELT TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN A VÁSÁRLÓ MINT MEGRENDELŐ ÉS AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT.
MINT SZÁLLÍTÓ KÖZÖTT. A SZERZŐDÉS ALAPJÁN AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. ELADJA A MEGRENDELT
TERMÉKEKET A VÁSÁRLÓNAK, VALAMINT AZOK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL IS GONDOSKODIK A VÁSÁRLÓ ÁLTAL MEGJELÖLT
SZÁLLÍTÁSI CÍMRE, A VÁSÁRLÓ PEDIG KÖTELES A MEGRENDELT TERMÉKEKET ÁTVENNI, A VÉTELÁRAT ÉS A SZÁLLÍTÁSI
KÖLTSÉGET MEGFIZETNI. A JELEN PONTBAN FOGLALT KÖTELMEK AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉVEL SZŰNNEK
5.2. A SZERZŐDÉS HATÁROZOTT IDŐRE SZÓL ÉS MEGSZŰNIK, HA AZ 5.1 PONTBAN MEGHATÁROZOTT, VALAMINT A
SZERZŐDÉSBŐL FAKADÓ EGYÉB KÖTELMEK MEGSZŰNNEK ÉS A FELEK EGYIKE SEM ÉL ELÁLLÁSI JOGÁVAL. A
SZERZŐDÉST MEGSZÜNTETI, HA VALAMELYIK FÉL A SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAK SZERINT GYAKOROLJA ELÁLLÁSI JOGÁT.
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE A SZERZŐDÉSBŐL FAKADÓ KELLÉKSZAVATOSSÁGI ÉS
TERMÉKSZAVATOSSÁGI, VALAMINT A 10.1 PONTBAN SZABÁLYOZOTT ESETEKBEN A JÓTÁLLÁSI IGÉNYEKET NEM
5.3. A VÁSÁRLÓ A MEGRENDELT TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGÉNEK MEGFIZETÉSÉRE KÖTELES A 7. PONTBAN
FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN.
5.4. A SZERZŐDÉS TÁVOLLEVŐK KÖZÖTT, MAGYAR NYELVEN LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSNEK MINŐSÜL.
5.5. A SZERZŐDÉS NEM MINŐSÜL ÍRÁSBA FOGLALTNAK ÉS NEM KERÜL IKTATÁSRA
6. A MEGRENDELET TERMÉK SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTVÉTELE
6.1. AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. A MEGRENDELT TERMÉKEKET A KISZÁLLÍTÓ PARTNERE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
SZÁLLÍTJA EL A VÁSÁRLÓ ÁLTAL MEGADOTT SZÁLLÍTÁSI CÍMRE.
6.2. MINDEN MUNKANAPON 12:00 ÓRÁIG KERÜLNEK ÖSSZESÍTÉSRE AZ ELŐZŐ MUNKANAPON BEÉRKEZETT
MEGRENDELÉSEK ÉS ENNEK ALAPJÁN MEGRENDELÉSENKÉNT ÖSSZEÁLLÍTÁSRA KERÜL(NEK) A MEGRENDELT
TERMÉKEKET TARTALMAZÓ CSOMAG(OK) („CSOMAG”).
6.3. A KISZÁLLÍTÓ FUTÁRSZOLGÁLAT AZ ELKÉSZÍTETT CSOMAGOT 16:00 ÉS 19:00 ÓRA KÖZÖTT VESZI ÁT AZ ÜZLET-
INFÓ.HU B2B KFT.-TŐL ÉS LEGKÉSŐBB AZ ÁTVÉTEL NAPJÁT KÖVETŐ 2. MUNKANAPON KÍSÉRLI MEG KÉZBESÍTENI A
VÁSÁRLÓ ÁLTAL MEGADOTT SZÁLLÍTÁSI CÍMRE.
6.4. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS ESETÉN A CSOMAG ÁTVÉTELÉRE A CÍMZETTKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLYEN TÚL A VELE EGY
HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ HOZZÁTARTOZÓI, EZEK TÁVOLLÉTE ESETÉN PEDIG A CÍMZETTKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLY
SZOMSZÉDAI IS JOGOSULTAK. AMENNYIBEN A SZÁLLÍTÁSI CÍMNÉL CÉG NEVE VAN FELTÜNTETVE, ÚGY A CÉG
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJE MELLETT EGYÉB JOGOSULT ÁTVEVŐNEK MINŐSÜL A CÉG SZÉKHELYÉN VAGY TELEPHELYÉN
TARTÓZKODÓ OLYAN SZEMÉLY, AKI AZ ÁTVÉTEL TÉNYÉT ALÁÍRÁSÁVAL ÉS CÉGBÉLYEGZŐ HASZNÁLATÁVAL IGAZOLNI
TUDJA. HA A VÁSÁRLÓ A MEGRENDELÉS SORÁN A JELEN PONTBAN MEGHATÁROZOTT SZEMÉLYEK EGY RÉSZÉT KI
KÍVÁNTA ZÁRNI A CSOMAG ÁTVÉTELÉRE JOGOSULTAK KÖRÉBŐL ÉS/VAGY A JOGOSULTAK KÖRÉBE EGYÉBKÉNT NEM
TARTOZÓ TOVÁBBI SZEMÉLYT JELÖLT MEG A CSOMAG ÁTVÉTELÉRE JOGOSULTKÉNT, ÚGY EZEN IGÉNYÉT A Z ÜZLET-
INFÓ.HU B2B KFT. TOVÁBBÍTJA A KISZÁLLÍTÁST VÉGZŐ PARTNERE FELÉ, DE AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. AZ IGÉNY
TELJESÜLÉSÉÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.
6.5. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS SORÁN A KISZÁLLÍTÁST VÉGZŐ FUTÁRSZOLGÁLAT A CSOMAG KÉZBESÍTÉSÉT LEGFELJEBB
KÉTSZER KÍSÉRLI MEG.
7. A MEGRENDELT TERMÉK KIFIZETÉSE
7.1. A VÁSÁRLÓ A MEGRENDELT TERMÉKEK VÉTELÁRÁT ÉS A 7.5 PONT SZERINTI SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGET UTÁNVÉTEL
SORÁN TÖRTÉNŐ FIZETÉSSEL, ELŐRE UTALÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSSEL VAGY ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSEL
EGYENLÍTI KI, A 7.2, 7.3. ÉS 7.4. PONTBAN FOGLALTAK SZERINT.
7.2. UTÁNVÉTEL SORÁN TÖRTÉNŐ FIZETÉS ESETÉN A FIZETÉS A CSOMAG ÁTVÉTELEKOR TÖRTÉNIK. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
SORÁN A VÁSÁRLÓ KÉSZPÉNZBEN TUDJA MEGFIZETNI A VÉTELÁRAT ÉS A SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGET.
7.3. ELŐRE UTALÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS ESETÉN A FIZETÉS A TERMÉK MEGRENDELÉST KÖVETŐEN AZ ÜZLET-
INFÓ.HU B2B KFT. ÁLTAL KIÁLLÍTOTT ÁTUTALÁSOS SZÁMLA ALAPJÁN TÖRTÉNIK A SZÁMLÁN MEGJELELÖLT
BANKSZÁMLASZÁMRA. A KISZÁLLÍTÁS FELTÉTELE AZ ÁTUTALÁS MEGÉRKEZTÉSE AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT.
7.4. ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ESETÉN A MEGRENDELÉST KÖVETŐEN A VÁSÁRLÓ A HONLAPRÓL AZ
INTERNETES FIZETŐFELÜLETRE KERÜL, AHOL TITKOSÍTOTT CSATORNÁN KERESZTÜL, ELŐRE FIZET AZ OTP BANK ÁLTAL
ELFOGADHATÓNAK MINŐSÍTETT BANKKÁRTYÁJÁVAL. AZ INTERNETES FIZETŐFELÜLETRE TÖRTÉNŐ ÁTIRÁNYÍTÁSSAL
EGYIDEJŰLEG AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. A MEGRENDELÉS AZONOSÍTÓJÁT ÉS ÖSSZEGÉT TOVÁBBÍTJA AZ OTP
BANK FELÉ, AZONBAN A BANKKÁRTYA ADATAIT NEM KEZELI. AZ ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS VÁLASZTÁSA
ESETÉN A VÁSÁRLÓ HOZZÁJÁRUL, HOGY A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE ÉS ANNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉRDEKÉBEN
AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. TOVÁBBÍTSA AZ OTP BANK FELÉ A MEGRENDELÉS AZONOSÍTÓJÁT ÉS ÖSSZEGÉT,
TOVÁBBÁ HOZZÁJÁRUL, HOGY A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉS A KÁRTYAVISSZAÉLÉSEK
SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, AZ OTP BANK KÉRÉSÉRE, AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. TOVÁBBÍTSA AZ
OTP BANK RÉSZÉRE A VÁSÁRLÓ NEVÉT, SZÁLLÍTÁSI, ILLETVE SZÁMLÁZÁSI CÍMÉT. AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT.,
AZ ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS VÁLASZTÁSÁRA TEKINTETTEL KÜLÖN DÍJAT, KÖLTSÉGET VAGY EGYÉB FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGET NEM SZÁMÍT FEL, ILLETVE NEM ÁLLAPÍT MEG.
7.5. A VÁSÁRLÓ ÁLTAL FIZETENDŐ SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG A MEGRENDELT TERMÉKEK ÁRÁNAK BRUTTÓ ÖSSZEGE
A VÁSÁRLÁS BRUTTÓ ÉRTÉKE KISZÁLLÍTÁS BRUTTÓ DÍJA
65.000 FT-IG 2.500 FT
65.001 FT-TÓL INGYENES
8. A VÁSÁRLÓ ELÁLLÁSA
8.1. A VÁSÁRLÓNAK JOGÁBAN ÁLL A CSOMAG ÁTVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT 14 (TIZENNÉGY) NAPON BELÜL, INDOKOLÁS
NÉLKÜL ELÁLLNI A SZERZŐDÉSTŐL.
8.2. AMENNYIBEN A VÁSÁRLÓ A 8.1 PONTNAK MEGFELELŐEN ELÁLL A SZERZŐDÉSTŐL, ÚGY A MEGRENDELT
TERMÉKET SÉRTETLEN ÉS HIÁNYTALAN ÁLLAPOTBAN VISSZA KELL CSOMAGOLNI ÉS VISSZA KELL KÜLDENI A 9024
GYŐR, KÁLVÁRIA ÚT 55. II.) CÍMRE. AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. A POSTAI ÚTON TÖRTÉNŐ VISSZAKÜLDÉS
MELLETT LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT ARRA IS, HOGY A VÁSÁRLÓ A VISSZACSOMAGOLT MEGRENDELT TERMÉKET
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJÁBAN (9024 GYŐR, KÁLVÁRIA ÚT 55. II/9) SZEMÉLYESEN SZOLGÁLTASSA VISSZA.
8.3. A VÁSÁRLÓ ELÁLLÁSI JOGÁT ÍRÁSBAN, ELÁLLÁSI NYILATKOZAT FORMÁJÁBAN GYAKOROLHATJA. EZÉRT A
MEGRENDELT TERMÉK 8.2 PONTNAK MEGFELELŐ VISSZAKÜLDÉSÉVEL, VISSZAADÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG
MELLÉKELNIE KELL AHHOZ AZ ELÁLLÁSRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATOT. AZ ELÁLLÁSI NYILATKOZATOT A VÁSÁRLÓ E-
MAILBEN KÖZVETLENÜL IS MEGKÜLDHETI AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT.-NEK A WEBSHOP@COWIECOMPUTER.EU
E-MAIL CÍMRE, AMELY ESETBEN NEM SZÜKSÉGES MELLÉKELNI A MEGRENDELT TERMÉKHEZ AZ ELÁLLÁSRÓL SZÓLÓ
NYILATKOZATOT. AZ ELÁLLÁSI NYILATKOZATBAN MEG KELL JELÖLNIE, HOGY A VÁSÁRLÓ ELÁLLÁSI JOGÁT MELY
MEGRENDELT TERMÉK VONATKOZÁSÁBAN KÍVÁNJA GYAKOROLNI, KÖTELES TOVÁBBÁ MEGJELÖLNI NEVÉT, CÍMÉT, A
MEGRENDELÉS IDŐPONTJÁT, VALAMINT A NYILATKOZATÁNAK KELTÉT, A MEGRENDELÉS EGYEDI AZONOSÍTÓJÁT.
AMENNYIBEN A MEGRENDELÉS EGYEDI AZONOSÍTÓJA NEM ÁLL A VÁSÁRLÓ RENDELKEZÉSÉRE ÚGY AZ ELÁLLÁSI
NYILATKOZATBAN A MEGRENDELÉS AZONOSÍTÁSÁRA ALKALMAS EGYÉB ADATOKAT SZÜKSÉGES FELTÜNTETNI. AZ
ELÁLLÁSI JOG A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 45/2014.
(II. 26.) KORM. RENDELET 2. SZ. MELLÉKLET SZERINTI NYILATKOZATMINTA ALAPULVÉTELÉVEL IS GYAKOROLHATÓ, DE
EBBEN AZ ESETBEN IS FEL KELL TÜNTETNI A MEGRENDELÉS EGYEDI AZONOSÍTÓJÁT (ENNEK HIÁNYÁBAN PEDIG A
MEGRENDELÉS AZONOSÍTÁSÁRA ALKALMAS EGYÉB ADATOKAT).
8.4. A VÁSÁRLÓ ELÁLLÁSA ESETÉN A MEGRENDELT TERMÉKEK ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT.-HEZ TÖRTÉNŐ
VISSZAJUTTATÁSÁNAK KÖLTSÉGE (IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN A POSTAI DÍJAKAT) A VÁSÁRLÓT TERHELI. AZ ÜZLET-INFÓ.HU
B2B KFT. HALADÉKTALANUL, DE LEGKÉSŐBB AZ ELÁLLÁSI NYILATKOZAT ÉS A VISSZAKÜLDÖTT TERMÉK
KÉZHEZVÉTELÉT KÖVETŐ 14 (TIZENNÉGY) NAPON BELÜL POSTAI KIFIZETÉSI UTALVÁNY ÚTJÁN VAGY BANKI
ÁTUTALÁSSAL TÉRÍTI VISSZA A VÁSÁRLÓNAK A KIFIZETETT VÉTELÁRAT ÉS A SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGET. AZ ÜZLET-INFÓ.HU
B2B KFT. A VISSZATÉRÍTÉS ÖSSZEGÉT MINDADDIG VISSZATARTHATJA, AMÍG A MEGRENDELT TERMÉKET VISSZA
NEM KAPJA, VAGY A VÁSÁRLÓ NEM IGAZOLTA HITELT ÉRDEMLŐEN, HOGY
VISSZAKÜLDTE; AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. A KETTŐ KÖZÜL A KORÁBBI
IDŐPONTOT VESZI FIGYELEMBE.
8.5. AMENNYIBEN A VÁSÁRLÓ ELÁLLÁSI NYILATKOZATÁBAN MEGADJA BANKSZÁMLASZÁMÁT, A SZÁMLAKEZELŐ
BANK NEVÉT ÉS A KIFIZETETT VÉTELÁR BANKI ÁTUTALÁSÁT KÉRI, ÚGY AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. A KIFIZETETT
VÉTELÁRAT AZ ELÁLLÁSI NYILATKOZAT ÉS A VISSZAKÜLDÖTT TERMÉK KÉZHEZVÉTELÉT KÖVETŐ 14 (TIZENNÉGY) NAPON
BELÜL TÉRÍTI VISSZA. ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ESETÉN A KÉSZPÉNZ ÁTVÉTELÉT ÍRÁSBELI, ALÁÍRT
NYILATKOZATTAL KÖTELES IGAZOLNI A KÁRTYABIRTOKOS VÁSÁRLÓ.
9. JÓTÁLLÁS, A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE, KELLÉKSZAVATOSSÁGI
9.1. AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. KIJELENTI, HOGY AZ ÁLTALA ÜZEMELTETETT WEBÁRUHÁZBAN FORGALMAZOTT
TERMÉKEK HASZNÁLT TERMÉKEK. TEKINTETTEL A TERMÉKEK HASZNÁLT VOLTÁRA, AZ EGYES TARTÓS FOGYASZTÁSI
CIKKEKRE VONATKOZÓ KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ 151/2003. (IX. 22.) KORM. RENDELET SZABÁLYAI AZ
ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉKEKRE NEM VONATKOZNAK.
9.2. AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEIT AZ ÁSZF-BEN FOGLALTAKNAK
MEGFELELŐEN TELJESÍTI.
9.3. AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. AZ EGYES TERMÉKEKRE VÁLLALT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁT A WEBÁRUHÁZBAN
TÜNTETI FEL. AMENNYIBEN A WEBÁRUHÁZBAN AZ ADOTT TERMÉKRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA NEM
KERÜL FELTÜNTETÉSRE, AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. – ELTÉRŐ MEGÁLLAPODÁS HIÁNYÁBAN – AZ ÁLTALA
FORGALMAZOTT KOMPLETT SZÁMÍTÓGÉPEKRE ÉS TFT MONITOROKRA A TERMÉK IGÉNYBEVEVŐ VAGY
IGÉNYBEVEVŐ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT 12 (TIZENKETTŐ) HÓNAP
JÓTÁLLÁST, MINDEN EGYÉB MÁS TERMÉKRE (IDEÉRTVE AZ ALKATRÉSZT IS) ÁLTALÁNOSAN A TERMÉK IGÉNYBEVEVŐ
VAGY IGÉNYBEVEVŐ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT 6 (HAT) HÓNAP JÓTÁLLÁST
9.4.  AMENNYIBEN AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉKRE A TERMÉK GYÁRTÓJA ÁLTAL
VÁLLALT JÓTÁLLÁSI IDŐBŐL MÉG HÁTRA VAN, EZ ESETBEN A JÓTÁLLÁS A GYÁRTÓ ÁLTAL MEGJELÖLT SZAKSZERVIZBEN
ÉRVÉNYESÍTHETŐ. A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. ÁLTAL A TERMÉK
ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK VAGY SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK BIZONYLATÁUL KIBOCSÁTOTT SZÁMLA IGÉNYBEVEVŐ ÁLTAL
TÖRTÉNŐ BEMUTATÁSA.
9.5. A FELEK A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA TEKINTETÉBEN A FENTIEKTŐL ABBAN AZ ESETBEN TÉRHETNEK EL,
AMENNYIBEN AZ A TERMÉKEN VAGY ANNAK DOKUMENTÁCIÓJÁN, VAGY A WEBÁRUHÁZBAN KÜLÖN FELTÜNTETÉSRE
9.6. A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
(I) A TERMÉK JÓTÁLLÁSI IDŐN BELÜL TÖRTÉNŐ VISSZAJUTTATÁSA AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. RÉSZÉRE, TOVÁBBÁ
(II) A VÁSÁRLÁS TÉNYÉNEK A TERMÉK VÁSÁRLÁSAKOR KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁVAL TÖRTÉNŐ IGAZOLÁSA.
A HIBA KÖZLÉSÉRE A PTK. 6:162. § RENDELKEZÉSEI – A PTK. 6:173. § (2)
BEKEZDÉSE ALAPJÁN – ÉRTELEMSZERŰEN IRÁNYADÓK.
9.7. A TERMÉK MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY ELLENÉBEN
ÁTVESZI A VÁSÁRLÓTÓL A VISSZASZÁLLÍTOTT TERMÉKET; A JAVÍTOTT, VAGY CSERÉLT ÚJ TERMÉK KIZÁRÓLAG EZEN
ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY BEMUTATÁSA ELLENÉBEN, ANNAK AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ
ÁTADÁSÁVAL VEHETŐ ÁT.
9.8. A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ELVESZTÉSÉT VONJÁK MAGUK UTÁN AZ ALÁBBIAK:
A) A JÓTÁLLÁST JELZŐ CÍMKE TERMÉKRŐL TÖRTÉNŐ ELTÁVOLÍTÁSA, LETAKARÁSA VAGY MEGSÉRÜLÉSE;
B) A TERMÉK HELYTELEN ÜZEMBE HELYEZÉSÉBŐL, NEM RENDELTETÉSSZERŰ, SZAKSZERŰTLEN HASZNÁLATÁBÓL,
SZÁLLÍTÁSÁBÓL, TÁROLÁSÁBÓL, ÁTALAKÍTÁSÁBÓL, BÁRMILYEN BŐVÍTÉSÉBŐL EREDŐ MEGHIBÁSODÁSOK;
C) A MEGHIBÁSODÁS ELEMI CSAPÁS, TÚLFESZÜLTSÉG, VAGY MECHANIKAI SÉRÜLÉS MIATT KÖVETKEZETT BE;
D) A MEGHIBÁSODOTT TERMÉKET AZ IGÉNYBEVEVŐ AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. SZERVIZÉTŐL ELTÉRŐ
SZERVIZBEN JAVÍTTATTA;
E) A TERMÉKEN ELHELYEZETT AZONOSÍTÓ CÍMKÉT ELTÁVOLÍTOTTÁK, VAGY MEGRONGÁLÓDOTT;
F) HA A MEGHIBÁSODÁS UTÓLAGOSAN BEÉPÍTETT ALKATRÉSZ HIBÁJÁBÓL, ILLETVE MÓDOSÍTÁS SORÁN KÖVETKEZETT
9.9. AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT A FENTI 9.8. PONTBAN FOGLALTAKBÓL EREDŐ
BÁRMELY HIBA ESETÉN A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ELUTASÍTÁSÁRA, EMELLETT A FENTIEKKEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLT
MINDENNEMŰ KÖLTSÉGE MEGTÉRÍTÉSÉT KÖVETELHETI A VÁSÁRLÓTÓL.
9.10. HA A TERMÉK MEGHIBÁSODÁSÁRA A JÓTÁLLÁSI IDŐN BELÜL KERÜL SOR, ÉS A JÓTÁLLÁSI IGÉNY
ÉRVÉNYESÍTÉSÉT KIZÁRÓ OKOK NEM ÁLLNAK FENN, ÚGY A VSÁRLÓ A JÓTÁLLÁSI IGÉNYÉT – A PTK. 6:173. § (2)
BEKEZDÉSE ALAPJÁN – A PTK. 6:159. § (2) BEKEZDÉSE SZERINT ÉRVÉNYESÍTHETI AZZAL, HOGY JELENTÉKTELEN
HIBA MIATT ELÁLLÁSNAK NINCS HELYE.
A VÁSÁRLÓ AZ ELÁLLÁS JOGÁT KIZÁRÓLAG ABBAN AZ ESETBEN GYAKOROLHATJA, HA SEM A TERMÉK KIJAVÍTÁSÁRA,
SEM PEDIG A TERMÉK KICSERÉLÉSÉRE NINCS LEHETŐSÉG.
AZ IGÉNYBEVEVŐ A PTK. 6:160. § ALAPJÁN JOGOSULT MÁSIK KELLÉKSZAVATOSSÁGI JOGRA ÁTTÉRNI.
9.11. CSERE ESETÉN – AMENNYIBEN A HIBÁS ÉS A CSERÉLT TERMÉK KÖZÖTT ÁRKÜLÖNBÖZET ÁLL FENN – A VÁSÁRLÓ
KÖTELES A HIBÁS ÉS A CSERÉLT TERMÉK NAPI ÁRA KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZETET MEGFIZETNI. AMENNYIBEN A VÁSÁRLÓ
A TERMÉK CSERÉJÉT IGÉNYLI, ÚGY A HIBÁS TERMÉK VÉTELÁRÁNAK VISSZAFIZETÉSÉRE NINCS LEHETŐSÉG.
9.12. AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY TERMÉKET KIZÁRÓLAG FUNKCIONÁLIS
PROBLÉMÁK ESETÉBEN CSERÉL, A TERMÉK ESZTÉTIKAI HIBÁI ESETÉBEN A TERMÉK CSERÉJE NEM KÖVETELHETŐ.
9.13. A HIBÁS TERMÉK KICSERÉLÉSE ESETÉN AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. GAZDAGODÁSI IGÉNYE A PTK. 6:167.
§ ALAPJÁN KÖVETELHETŐ.
9.14. A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMÉKEK ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT.
RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BE- ILLETVE VISSZASZÁLLÍTÁSÁRÓL – A VÁSÁRLÓ KÖTELES GONDOSKODNI. A JÓTÁLLÁSI IGÉNY
ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK A VÁSÁRLÓT TERHELIK. A JÓTÁLLÁSI IGÉNY TELJESÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK VONATKOZÁSÁBAN, A TOVÁBBIAKBAN A PTK. 6:166. § RENDELKEZÉSEI MEGFELELŐEN
9.15.. A JÓTÁLLÁSI IGÉNY TERJEDELMÉRE A PTK. 6:165. § RENDELKEZÉSEI AZ IRÁNYADÓK.
9.16.  A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÜGYINTÉZÉSÉRE AZ ALÁBBI MÓDOKON VAN LEHETŐSÉG:
A) SZEMÉLYESEN, AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁRA TÖRTÉNŐ BESZÁLLÍTÁSSAL;
B) CSOMAGKÜLDŐ SZOLGÁLATTAL TÖRTÉNŐ MEGKÜLDÉSSEL;
C) POSTAI CSOMAGKÉNT TÖRTÉNŐ FELADÁSSAL;
D) FUTÁRSZOLGÁLAT ÁLTAL KÉZBESÍTETT CSOMAGKÉNT;
E) VISSZFUVARKÉNT, A FUTÁRSZOLGÁLAT ÁLTAL KISZÁLLÍTOTT TERMÉK ÁTVÉTELEKOR.
9.17. A HIBÁS TERMÉKET TARTALMAZÓ CSOMAGNAK LEZÁRTNAK, BIZTONSÁGOSAN KIBÉLELTNEK KELL LENNIE A
SZÁLLÍTÁSI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.
9.18. AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. KIZÁRJA A TERMÉKEK UTÁNVÉTES CSOMAGKÉNT TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELÉT.
9.19. A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE SORÁN CSERÉLT, VAGY JAVÍTOTT TERMÉKEKET AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B
KFT. KISZÁLLÍTJA (KISZÁLLÍTTATJA) A VÁSÁRLÓ RÉSZÉRE.
10. INFORMÁCIÓ, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS
10.1. A VÁSÁRLÓ A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDÉSÉVEL, A MEGRENDELÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIVEL ÉS
ESETLEGES PANASZAIVAL AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN KERESHETI MEG AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT.-T:
A) LEVELEZÉSI CÍM: 9025 GYŐR, KÁLVÁRIA ÚT 55. II/9.
B) ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍM: WEBSHOP@COWIECOMPUTER.EU
C) TELEFONSZÁM: +36 96 / 524-797
10.2. TELEFONON, MUNKANAPOKON 8 ÉS 16 ÓRA KÖZÖTT ÉRHETŐ EL AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT.
10.3. A TELEFONON TETT PANASZOKAT AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. AZONNAL MEGVIZSGÁLJA, MAJD SZÜKSÉG
SZERINT ÉS A LEHETŐSÉGEKHEZ MÉRTEN ORVOSOLJA. ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ESETÉN, A BANKKÁRTYA ÉS AZ
INTERNETES FIZETŐFELÜLET HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK, PANASZOK A VÁSÁRLÓ SZÁMLAVEZETŐ
BANKJA ÉS AZ OTP BANK HATÁSKÖRÉBE TARTOZNAK. AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT.-HOZ BEÉRKEZŐ ILYEN
KÉRDÉSEKET, PANASZOKAT AZ ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT. HALADÉKTALANUL TOVÁBBÍTJA AZ OTP BANK FELÉ.
11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
11.1. 12.1 A JELEN ÁSZF-BEN KIFEJEZETTEN NEM RENDEZETT KÉRDÉSEKBEN AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOK
RENDELKEZÉSEI MEGFELELŐEN ALKALMAZANDÓAK:
A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY
AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ
SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL 2001. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY;
FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI CLV. TÖRVÉNY,
A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 45/2014. (II. 26.)
AZ EGYES TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEKRE VONATKOZÓ KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ 151/2003. (IX. 22.) KORM.
A FOGYASZTÓ ÉS VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉS KERETÉBEN ELADOTT DOLGOKRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGI ÉS
JÓTÁLLÁSI IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 19/2014. (IV. 29.) NGM RENDELET
ÜZLET-INFÓ.HU B2B KFT.
COWIE COMPUTER
9024 GYŐR, KÁLVÁRIA ÚT 55.
TEL: 96 / 524-797; E-MAIL: WEBSHOP@COWIECOMPUTER.EU